Battlefield 2 – Jak vypnout Artillery

Ve hře je pro určité situace lepší artillery vypnout. (hra při méně hráčích, hra bez vozidel atd…)
Článek popisuje zrušení artillery pro MP (tedy pro hru po LANu).
Pro SP je to skoro stejné, stačí postupovat podle návodu níže.

Jak na to:

  • Cesta do šložky s mapami je \Battlefield 2\mods\bf2\Levels\
    (pro příklad použiju mapu Dalian_plant)
  • zde za pomocí programu: Total Commander (já použil verzi 5.51) editujeme soubor Server.zip
    (přímo otevřeme archiv v Total Commander a po dokončení editace potvrdíme změnu v souboru. Přes program: WINRAR soubor nejde editovat, jelikož nedokáže správně soubor zpětně zabalit)
  • v otevřeném archivu jdeme do složky \GameModes\gpm_cq\16 (pro SP editujeme soubor ve složce sp1) a editujeme soubor GamePlayObjects.con (editujeme v poznámkovém bloku)
  • Název Artillery děl jsou ARS_D30 a USART_LW155, takže nás budou zajímat řádky, které tyto názvy obsahují. (klávesová zkratka pro hledání v poznámkovém bloku je: “CTRL” +” F”)

Příklad pro mapu “Dalian_plant”

Zde máme výpis ze souboru GamePlayObjects.con pro mapu “Dalian_plant”

Názvy artillery děl jsem vyznačil hnědouARS_D30 a USART_LW155 a modrou názvy řádků (powerplant_ART, powerplant_ART1, constructionsite_ART, constructionsite_0) ke každému tomuto řádku náleží ještě jeden blok textu a ten je potřeba teprve smazat. (k tomu se ještě dostaneme)

Řádky níže pod čarou se nesmí ze souboru vymazat!!!!(jsou zde jen pro pochopení)

(Pokud bychom tento text vymazali, tak do vytvořené hry by nešlo ostatním hráčům připojit!!!)

–––––––––––––––––––––

rem [ObjectSpawnerTemplate: CPNAME_DP_16_powerplant_ART]
ObjectTemplate.create ObjectSpawner CPNAME_DP_16_powerplant_ART
ObjectTemplate.activeSafe ObjectSpawner CPNAME_DP_16_powerplant_ART
ObjectTemplate.modifiedByUser nla
ObjectTemplate.isNotSaveable 1
ObjectTemplate.hasMobilePhysics 0
ObjectTemplate.setObjectTemplate 1 ARS_D30
ObjectTemplate.minSpawnDelay 360
ObjectTemplate.maxSpawnDelay 360
ObjectTemplate.teamOnVehicle 1

rem [ObjectSpawnerTemplate: CPNAME_DP_16_powerplant_ART1]
ObjectTemplate.create ObjectSpawner CPNAME_DP_16_powerplant_ART1
ObjectTemplate.activeSafe ObjectSpawner CPNAME_DP_16_powerplant_ART1
ObjectTemplate.modifiedByUser nla
ObjectTemplate.isNotSaveable 1
ObjectTemplate.hasMobilePhysics 0
ObjectTemplate.setObjectTemplate 1 ARS_D30
ObjectTemplate.minSpawnDelay 360
ObjectTemplate.maxSpawnDelay 360
ObjectTemplate.teamOnVehicle 1

rem [ObjectSpawnerTemplate: CPNAME_DP_16_constructionsite_ART]
ObjectTemplate.create ObjectSpawner CPNAME_DP_16_constructionsite_ART
ObjectTemplate.activeSafe ObjectSpawner CPNAME_DP_16_constructionsite_ART
ObjectTemplate.modifiedByUser nla
ObjectTemplate.isNotSaveable 1
ObjectTemplate.hasMobilePhysics 0
ObjectTemplate.setObjectTemplate 2 USART_LW155
ObjectTemplate.minSpawnDelay 360
ObjectTemplate.maxSpawnDelay 360
ObjectTemplate.teamOnVehicle 1

rem [ObjectSpawnerTemplate: CPNAME_DP_16_constructionsite_0]
ObjectTemplate.create ObjectSpawner CPNAME_DP_16_constructionsite_0
ObjectTemplate.activeSafe ObjectSpawner CPNAME_DP_16_constructionsite_0
ObjectTemplate.modifiedByUser nla
ObjectTemplate.isNotSaveable 1
ObjectTemplate.hasMobilePhysics 0
ObjectTemplate.setObjectTemplate 2 USART_LW155
ObjectTemplate.minSpawnDelay 360
ObjectTemplate.maxSpawnDelay 360
ObjectTemplate.teamOnVehicle 1

–––––––––––––––––––––

  • Podle názvů řádků (powerplant_ART, powerplant_ART1, constructionsite_ART, constructionsite_0) si najdeme další bloky textu a ty teprve musíme vymazat.
  • Jelikož programátoři byli asi trochu mimo, tak se třetí řádek jmenuje trochu jinak než by odpovídalo popsanému postupu výše. ( řádku constructionsite_ART odpovídá řádekpowerplant_ART)

(Hlavní je odmazávat pouze bloky se souřadnicemi a potom také podle toho kolik jsme našli řádku(bloků) s názvy artyllery děl, tak stejny počet řádků(bloků) se souřadnicemi se musi odmazat.)

Řádky níže pod čarou je potřeba ze souboru GamePlayObjects.con vymazat.

(Když tyto řádky odmažeme, tak artillery děla se ve hře nezobrazí a tím pádem je nebude možné používat)

(to co považuji za souřadnice, jsem vyznačil zeleně)

(to co považuji za jeden blok textu, jsem dal níže do červených uvozovek)

––––––––––––––––––––

rem [ObjectSpawner: CPNAME_DP_16_constructionsite_ART]
Object.create CPNAME_DP_16_constructionsite_ART
Object.absolutePosition -194.508/153.200/11.774
Object.rotation 180.000/0.000/0.000

Object.setControlPointId 402
Object.layer 5

rem [ObjectSpawner: CPNAME_DP_16_powerplant_ART1]
Object.create CPNAME_DP_16_powerplant_ART1
Object.absolutePosition -123.297/153.200/-321.620
Object.rotation 0.000/0.000/0.000
Object.setControlPointId 401
Object.layer 5

rem [ObjectSpawner: CPNAME_DP_16_powerplant_ART]
Object.create CPNAME_DP_16_powerplant_ART
Object.absolutePosition -109.697/153.200/-327.735
Object.rotation 0.000/0.000/0.000
Object.setControlPointId 401
Object.layer 5

rem [ObjectSpawner: CPNAME_DP_16_constructionsite_0]
Object.create CPNAME_DP_16_constructionsite_0
Object.absolutePosition -208.260/153.200/13.850
Object.rotation 180.000/-1.700/-5.200
Object.setControlPointId 402
Object.layer 5

––––––––––––––––––––

(u této mapy vidíme, že né každý řádek (blok textu) obsahuje název ART, což trošku komplikuje popsaný návod, proto jsem musel rozepsat proč a jak jsme došli k názvu constructionsite_0)

––––––––––––––––––––

Pro představu ještě jedna mapa:

Daqing_oilfields

––––––––––––––––––

rem [ObjectSpawner: CPNAME_DO_16_oldcity_CH_US_ART]
Object.create CPNAME_DO_16_oldcity_CH_US_ART
Object.absolutePosition 46.396/152.496/220.991
Object.rotation -180.000/0.000/0.000
Object.setControlPointId 401
Object.layer 5

rem [ObjectSpawner: CPNAME_DO_16_oldcity_ART1_0]
Object.create CPNAME_DO_16_oldcity_ART1_0
Object.absolutePosition 70.926/156.494/303.917
Object.rotation -171.561/0.000/0.000
Object.setControlPointId 401
Object.layer 5

rem [ObjectSpawner: CPNAME_DO_16_refinery_ART1]
Object.create CPNAME_DO_16_refinery_ART1
Object.absolutePosition -98.000/144.493/-277.000
Object.rotation 0.000/0.000/0.000
Object.setControlPointId 35
Object.layer 5

rem [ObjectSpawner: CPNAME_DO_16_refinery_Art_2]
Object.create CPNAME_DO_16_refinery_Art_2
Object.absolutePosition -62.708/144.493/-285.482
Object.rotation 0.000/0.000/0.000
Object.setControlPointId 35
Object.layer 5

––––––––––––––––

Zde vidíme, že artillery děla se již na mapě nezobrazí.

Tento postup funguje na všech verzích hry.

(Stačí, aby takto upravenou mapu měl pouze ten, kdo vytváří hru)

Tento postup, pro odstranění artillery ze hry, byl testován na LANpárty a vše fungovalo bez problémů.

Bez mého svoléní tento návod prosím nekopírujte. Diky


Zanechte komentář


„Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.“ Jan Werich