…:::LANparty:::… článek 1 – Konfigurace

  • Co je to LANpárty?

Je to větší množství počítačů, které jsou propojeny UTP kabelem (v hovorové řeči LAN kabel), přičemž tyto kabely jsou přivedeny do síťového prvku, který je nazývaný Switch.

Množsví propojených počítačů je omezeno počtem portů. Pokud tedy máme jeden switch s 8 porty, tak z toho vyplývá konektivita 8 počítačů.

Pokud chce přidat více počítáčů, tak můžeme přikoupit další switch a tyto dva switche můžeme mezi sebou propojit kříženým UTP kabelem. z čehož vyplývá, že při propojení využijeme na každém switchi jeden port(dohromady 2), takže docházíme ke konektivitě 2×8-2=14 počítačů !!!

A teď už jen nastavit správně síťové připojení a můžeme začít hrát.

hh, to obyčejně začíná teprv sranda.

-Od tohoto bodu již jde pouze o softwarove řešení problémů.(předpokládá se funkčnost HW)

Konfigurace sítě:

-když už máme propojeny všechny počítače připojený do switche, tak můžeme začít konfigurovat.

Začneme konfigurací síťové karty:

-takže pokud vidíme v dolním pravém rohu tuto ikonku, tak na ní dvakrát poklikáme. Pokud máme přejděme na bod označený hvězdičkou “*“(níže)

Pokud tuto ikonku nevidíme, tak musíme jít do složky ovládací panely.

složka Ovládací panely

Po rozkliknutí ikonky Síťové pripojení, musíme poklikat na ikonku vaší síťovky.

* Když se tedy dostaneme do tohoto okna, tak zde vidíme, že síť ještě nic nepřimula(to je špatně), tak rozklikneme položku vlastnosti.

Připojení k místní síti – stav

Poté bychom měli vidět okno Připojení k místní síti – vlastnosti, zde musíme kliknout na položku Protokol sítě Internet(TCP/IP) (pozor nechat zakliknutou) a po nakliknutí dáme opět vlastnosti.

Připojení k místní síti – vlastnosti

Zde se již dostáváme do konfigurace IP adresy, pro jistotu jsem zvolil Adresu IP 192.168.2.2 , tuto adresu nastavíme na jednom z počítačů. A dále pak pokračujeme adresami 192.168.2.3 ; 192.168.2.4 atd… Přičemž  musíme zvolit Masku podsítě(255.255.255.0). A všechno nastavení potvrdíme tlačítkem OK.

V této chvíli je možné, že se již začnou přijmat data.

Ale ještě aspoň na jednom PC budeme muset provést konfiguraci sítě.(je pravděpodobné, že konfiguraci sítě budeme muset provést na většině PC)

Konfigurace sítě:

V levé liště si můžeme všimnout položky ” Nastavit siť pro domácnost nebo malou kancelář ” tuto položku rozklikneme.(také si zde povšimněte, že se zde také mění nastavení brány Firewalů)

Dostáváme se do průvodce konfigurace sítě, záměrně jsem zde neuvedl všechny okna, při konfiguraci stačí klikat na tlačítko další.

U tohoto okna musíme zakliknout kolonku “Jiný způsob připojení”

Zde zaklikáváme “Tento počítač náleží k síti, která nemá připojení k internetu.

Také je dobré si nastavit společnou “Pracovní skupinu” třeba DOMA

Také hlavní věcí je sdílení souborů.

Po nějaké chvíli se dostaneme až na závěr instalace a dáme položku ” Dokončit průvodce “

V této chvíli by již síť mohla začít fungovat. Funkci ověříme najetím do složky Místa v síti.( do ní se dostaneme třeba přes nabídku start.) Kde ještě dáme položku Zobrazit počítače ve skupině.

Teď už bychom mohli vidět ostatní počítače v síťi.

(Obrázek jen pro představu jak by to mohlo vypadat)

!!! Na počítačích, které nevidí ostatní počítače v síti, budeme muset provést konfiguraci síťě.(někde výše v článku) !!!

Další věci, které nám pomůžou k funkčnosti sítě:

-V hodně případech nám pomůže vypnout Firewall

Přes již známé menu Síťového připojení

Zaškrtneme položku Vypnuto a potvrďte OK

-Pokud nepomůže ani vypnout Firewall, tak ještě je potřeba vypnout, buď to celý antivirový program a nebo najed do nastavení antiviru a vypnout hlídání sítě.

-můžete vše otestovat z příkazového řádku.

jdeme přes nabídku START na položku spustit, do kolonky otevřít napíčeme cmd a dáme OK.

Okno Spustit

Vybereme si jednu z IP adres počítače, který již v síti funguje dobře a za pomocí příkazu ping se pokusíme pingnout na fukční IP (v mém případě 192.168.2.3 viz obr.), pokud se vypíši čtyři řádky s odezvou, počítače se vidí. Problém proč nám nejde sdílet data nebo proč nejde hrát hry, je tedy v firewallu nebo v blokaci z jiné aplikace(antivir,atd..)

(Obr. jedná se o ping na wifi síť, takže ping vysoký, přes LAN síť ping do 1-10ms)

-v této fázi již by mělo vše jed, pokud tomu tak není, tak restartujte svůj PC a podle uvážení zopakujte některý z bodů instalace sítě.

- Pokud stále nic, zkontrolujte zdali jste provedli instalační postup správně.

Závěr:

Uf, tak doufám, že někomu tento článek pomůže při konfiguraci sítě(nebo aspon pomůže k osvěžení paměti, jak se to vlastně dělalo)

-Ti co již jsou trochu sběhlejší v konfiguraci sítě, těm by mohl tento návod připadat možná směšný, ale vhledem k názornosti by mohl pomoct i úplným antitalentům.

Zkratky a neodborné výrazy:

LAN kabel-správně nazývaný UTP kabel(opatřený konektorem RJ-45)

-víc mě toho zatím nenapadlo, když tak pisněte do komentu


Štítky: ,

Zanechte komentář


„Bůh stvořil člověka, když ho přestaly bavit opice. Na další pokusy už pak neměl nervy.“ Mark Twain